All Day

Eusebius, Bishop of Samosata

Saints, Feasts, and Readings for 06/22/2020 Saints and Feasts: Eusebius, Bishop of Samosata; Zenon the Martyr & his servant Zenas of Philadelphia; Anastasia the Serbian; Alban the Protomartyr of Britain […]